O nás

img_20160723_173301 Gemer a Malohont boli jedným z najrozvinutejších regiónov, od stredoveku známeho ako “Železné srdce Uhorska”. Tento región bol baštou Reformácie, narodili sa tu a pôsobili mnohé osobnosti národného obrodenia z 19. a začiatku 20.storočia. Obce a mestá Gemera a Malohontu sa intenzívne zapojili do protifašistického odboja.

V 21. storočí, v dobre moderných technológií, keď bežne komunikujeme s priateľmi po celom svete, keď si objednávame bez problémov tovar od Číny až po Ameriku, nevidíme dôvod prečo by mal byť tento región upadajúcou perifériou. Naopak vidíme jeho skrytý potenciál stať sa znova rozkvitajúcim miestom na mape Slovenska a Európy.

Našim cieľom je podpora regionálneho rozvoja s ohľadom na zachovanie kultúrneho, historického a prírodného dedičstva.
Chceme šíriť povedomie o regióne Gemera a Malohontu v celom spektre jeho prírodných a spoločenských hodnôt.
Podporujeme ekonomické a technické inovácie, vzdelávania a iniciatívy za účelom trvalo udržateľného rozvoja prírodného a kultúrneho dedičstva ako i  ľudského kapitálu v našich regiónoch.

 

Za účelom dosiahnutia svojich cieľov vykonáva naše občianske združenie tieto činnosti:

  • poradenská, vzdelávacia, publikačná a informačná činnosť,
  •  dobrovoľnícka práca
  • podpora miestnych a regionálnych iniciatív
  • ochrana a zlepšovanie životného prostredia, zvyšovanie environmentálneho povedomia
  • záchrana a obnova kultúrnych a technických pamiatok
  • kultúrne aktivity
  • medzinárodná spolupráca s partnerskými organizáciami