• Poďakovanie za podporu včelárskych exkurzií v roku 2020

    Posted on 29. december 2020 by admin in Nezaradené.

    V roku 2020 sme úspešne pokračovali v našom projekte osvety života včiel a včelárskeho vzdelávania.

    Za podporu nášho projektu v roku 2020 ďakujeme Banskobystrickému samosprávnemu kraju

    Oznacenie projektov VZN BBKS