• Portál Farmička.sk

  Posted on 3. apríl 2012 by admin in Farmička.sk.

  logo farmicka

  Život na slovenskom vidieku sa v posledných rokoch výrazne zmenil. Záhrady plné ovocia a zeleniny nahradil anglický trávnik a spoza domov sa už neozývajú zvuky domácich zvierat. Ľudia vymenili vlastné potraviny vo svojich komorách za akciové produkty hypermarketov. Lúky a polia za dedinou osireli. Nezmenila sa len panoráma vidieka. Znamená to aj postupnú stratu sebestačnosti, potravinovej bezpečnosti, ale najmä kulinárskych, pestovateľských a chovateľských tradícií. Pestrosť a mnohotvárnosť nášho vidieka sa vytráca.

  Napriek možno na prvý pohľad smutnej realite je stále veľa pestovateľov a chovateľov, ktorí sa naďalej s láskou venujú tomu čo ich napĺňa a čo v mnohých prípadoch zdedili po predkoch. Mnohí z nich medzi sebou aktívne komunikujú, združujú sa, alebo hľadajú záujemcov o svoje domáce produkty alebo zvieratá, ktoré odchovali. Práve pre drobných pestovateľov, chovateľov a domácich výrobcov je určený internetový portál www.farmicka.sk. Hlavným cieľom a posolstvom celého portálu je priblíženie výrobkov, produktov, služieb a remesiel malých domácich producentov v regiónoch k spotrebiteľom po celom Slovensku.

  Farmička.sk je neziskový internetový projekt občianskeho združenia Gemerské grúne. Jeho cieľom je priblíženie výrobkov malých domácich producentov v regiónoch k spotrebiteľom po celom Slovensku. Projekt je založený na princípe občianskej inzercie a má viaceré vedľajšie dopady:

  • Zvýšenie dostupnosti čerstvých potravín.
  • Zvýšenie dostupnosti potravín z lokálnych zdrojov.
  • Zvýšenie potravinovej bezpečnosti a sebestačnosti.
  • Zníženie ekologickej záťaže znížením náročnosti prepravy.
  • Zníženie ekologickej záťaže menším používaním poľnohospodárskej a potravinárskej chémie.
  • Zachovanie rôznorodosti a pôvodných druhov, či už v rastlinnej alebo živočíšnej oblasti.
  • Zachovanie tradičných výrobkov a receptúr.
  • Zachovanie kultúrnej krajiny vidieka.
  • Zviditeľnenie regionálnych podujatí a ich priblíženie širokému spektru obyvateľstva.
  • Zvýšenie ekonomickej aktivity v zaostalých regiónoch.

  Na prvom mieste je však človek – užívateľ, ktorému chceme ponúknuť peknú a prehľadnú internetovú stránku, kde môže nájsť čo mu hrdlo ráči, alebo naopak, môže ponúknuť ostatným to čo s láskou vytvoril.

  Farmička.sk by nemala byť len o inzerátoch ako takých, ale mala by byť aj ľudoch, komunite, ktorá zdieľa podobné hodnoty, o ľudoch, ktorý dokážu k svojmu výrobku pridať aj svoj príbeh.

  Projekt bol zrealizovaný vďaka podpore predsedu vlády SR.

  Post Tagged with