• Pracovná cesta do Moravského krasu

    Posted on 30. október 2014 by admin in Navštívili sme.

    Naša OZ sa spolu s inými účastníkmi z územia MAS Malohont, zúčastnili na pracovnej ceste, ktorá sa konala v rámci projektu spolupráce s MAS Moravský kras 27. – 29.10.2014. Cieľom bolo spoznať ako funguje regionálne značenie produktov a služieb v Moravskom krase v Českej republike.

    Viac na malohont.sk

    • 2014-10-29-2028