• Starostlivosť o ovocné dreviny v súlade s prírodou

    Posted on 26. január 2015 by admin in Navštívili sme.

    24.1. sme sa zúčastnili kurzu starostlivosti o ovocné dreviny v súlade s prírodou, ktorý organizovalo OZ Pangea v rámci projektu Bielokarpatský ovocný poklad. Projekt je zameraný na ošetrovanie ovocných stromov – sekundárnej kolekcie Bielokarpatského ovocného genofondu. Zachovanie rozmanitosti ovocných odrôd a hodnotných stromov v krajine, v mieste prirodzeného výskytu.

    • 1507022_10155176685245578_3295389809788119680_n
    • 1013620_10155176685905578_1176439488230092067_n