• Tradičné ovocinárstvo

  Posted on 27. október 2016 by admin in Ovocný Gemer a Malohont, Vzdelávanie.

  tradicne-ovocinarstvo

  Farmička.sk a Gemerské grúne, o.z. Vás srdečne pozývajú na druhý, z troch skvelých workshopov v rámci projektu Ovocný Malohont.

  Workshop s názvom Tradičné ovocinárstvo povedie známy ovocinár a skvelý lektor Ľudovít Vašš z OZ Pangaea z Bošáce.

  Preberieme nasledovné témy:

  • Význam tradičného ovocinárstva v extenzívnych sadoch, možností ako ďalej ekonomicky ich ďalej využívať – chov zvierat, včelárstvo.
  • Význam a pestrosť kultúrneho dedičstva vo forme pôvodných odrôd ovocia
  • Povieme si o starých odrodách ovocia a výsledkoch ich stručného mapovania v Malohonte

  Teoreticky ale najmä prakticky preberieme:
  • Výsadba drevín a založenie extenzívneho sadu
  • Starostlivosť o strom od zasadenia, cez dospelosť a starobu
  • Biologické princípy rezu
  Budeme sadiť, ošetrovať a diskutovať :-)

  Prevažná časť workshopu bude prebiehať vonku, takže odporúčame teplé oblečenie a pevnú obuv.

  Začiatok workshopu je 5.11.2016 o 9:00 na Babinci, okres Rim. Sobota

  Workshop je pre účastníkov bezplatný vďaka finančnej podpore MAS MALOHONT

  Počet miest je obmedzený, prosíme preto vopred nahlásiť účasť na farmicka@farmicka.sk alebo na čísle 0904 194 124

  Viac informácií na: https://www.facebook.com/events/1798932857017348/

  Pripájame fotoreportáž z podujatia:

  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 35
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 39
  • 40
  • 1
  • 41
  • 42
  • 43
  • 37
  • 44
  • 38
  • 36
  • 45
  • 60