• Naše marcové včelárske a ovocinárske školenia v médiách

  Posted on 16. marec 2017 by admin in Napísali o nás.

  Naše dve školenia z marca 2017 “Štepenie ovocných stromov” s Jánom Vigodom a “Je včelárenie pre mňa?” s Milanom Krokavcom si našli odozvu aj v regionálnych médiách a informáciu o nich ste mohli nájsť na regionálnych portáloch Náš Novohrad.sk, MajGemer.sk, Gemerland.sk a Rimava.sk

  Reportáž o podujatí ste si mohli vypočuť aj na rádiu Regina Banská Bystrica, ak ste ju nestihli nájdete je tu:

  “ Občianske združenie Gemerské grúne zorganizovalo prvý tohtoročný vzdelávací kurz v rámci cyklu Ovocný Malohont venovaný štepeniu a očkovaniu ovocných stromov, čím chce podľa predsedu Jaroslava Hrica, prispieť k záchrane pôvodných odrôd pestovaných v regióne Malohont a Gemer.

  Keď vlani zorganizovalo občianske združenie Gemerské grúne so sídlom v Babinci, s finančnou podporou Miestnej akčnej skupiny Malohont, projekt Ovocný Malohont, málokto predpokladal, že vzbudí taký veľký ohlas a záujem verejnosti: – ľudí, ktorí chcú prispieť k zachovaniu, záchrane pôvodných, po svojich predkoch zdedených ovocných drevín v starých sadoch a záhradách. A tak v týchto predjarných dňoch Gemerské grúne opäť naštartovali svoje  organizačné schopnosti a v Babinci uskutočnili ďalší kurz. Tentokrát  venovaný štepeniu a očkovania, teda vegetatívnemu množeniu a záchrane starých ovocných druhov. Medzi vzdelávania chtivých účastníkov zašiel redaktor Roman Grebáč.”

   

  • Včelári aj záujemci o toto remeslo sa dozvedia veľa nového - nasnovohrad_sme_sk
  • Gemerské grúne na workshope predstavia pestrosť a význam včelárstva i ovocinárstva v našom regióne - www_majgemer_sk
  • Ján Vigoda_ Iba štepením ovocných stromov môžeme získať vlastnosti starých odrôd I Rimava_sk
  • Pozvánka na včelársky a ovocinársky workshop _ GemerLand