• O význame kosených lúk hovorí Princ Charles

    Posted on 8. marec 2017 by admin in Vzdelávanie.

    Jedným z našich cieľov a srdcových záležitostí je šíriť osvetu o význame tradičného kosenia a kosených lúk. Kým nám často chýbajú tie správne slová “prečo je to dôležité” jeho výsosť Charles, princ z Walesu to zhrnul veľmi výstižne (video je v angličtine)

    Post Tagged with