• Ovocný Malohont v médiách

  Posted on 10. november 2016 by admin in Napísali o nás, Ovocný Gemer a Malohont.

  Informáciu o projekte Ovocný Malohont a jeho workshopoch ste mohli nájsť na regionálnych portáloch Náš Novohrad.sk, MajGemer a Gemerland.sk

  Reportáž o podujatí ste si mohli vypočuť aj na rádiu Regina Banská Bystrica. Vypočujte si ju spolu s prehliadkou fotografií z priebehu podujatí.

  Druhá reportáž o našom projekte, rovnako z rádia Regina:

  “Občianske združenie Gemerské grúne sa s pomocou bielokarpatského združenia Pangea snaží o revitalizáciu vidieka a vidieckej krajiny v regióne Gemera Malohontu, lebo ako hovorí jeho predseda Jaroslav Hric, má veľký potenciál v pôvodnom poľnohospodárstve, ovocinárstve, v ľudovej architektúre, v prírodnom prostredí – len treba viac dávať potrebné impulzy ľuďom, ktorí nie sú k svojmu životnému prostrediu ľahostajní.

  Vidiek, to nie sú len viac-menej usporiadané rady domov s občianskou vybavenosťou. Sú to aj priliehajúce chotáre, celkový ráz krajiny, ktorá dostávala v posledných desaťročiach od človeka dosť nepremyslené údery. Či už upúšťaním od  jej udržiavania, obhospodarovania, vypásania, alebo niekedy aj necitlivými rekultiváciami podmienenými dotačným systémom. Za ich obeť často padali či padajú na lúkach a pasienkoch, popri náletových drevinách, aj pôvodné krajové odrody ovocnín, šírené  našimi predkami. O otočenie kurzu v tomto vzťahu človeka k vidieckemu prostrediu sa usiluje  Občianske združenie Gemerské grúne v Babinci. Inšpiráciu i konkrétnu pomoc nachádza, ako zisťoval redaktor Roman Grebáč, v už dobre rozbehnutom združení Pangea, tvorenom mladými nadšenými krajinármi, ovocinármi spod Bielych Karpát z Bošáce… Odtiaľ prišiel pomôcť, poradiť, vliať  elán nadšencom z Gemera Malohontu do Babinca aj Ľudo Vašš.”

  • fireshot-screen-capture-070-ovocinarske-workshopy-projektu-ovocny-malohont-_-gemerland-www_gemerland_sk__p63801
  • fireshot-screen-capture-071-organizuju-dva-zaujimave-kurzy-prirodneho-ovocinarstva-s-ludovitom-vassom-majgemer_sk_gemer_kultura_organizuju-dva-zaujimave-kurz
  • fireshot-screen-capture-072-ovocny-malohont-je-urceny-nielen-milovnikom-jablk-nasnovohrad_sme_sk-nasnovohrad_sme_sk_c_20374267_ovocny-malohont-je-urceny-ni