• Pestrý.Gemer.Malohont

  Posted on 8. január 2016 by admin in Ostatné.

  Cieľom portálu Pestrý.Gemer.Malohont, je prezentovať multikultúrnu minulosť regiónu Gemer a Malohont, predovšetkým počas 20.storočia s presahom do súčasnosti. Vzbudiť záujem, predovšetkým u mladých ľudí, chceme so zapojením prostriedkov ako geocaching, turistika a cyklistika, ktoré sú naviazané na konkrétne miesta styku s inou národnostnou menšinou.

  V súčasnosti sú témy menšín v regióne Gemer-Malohont vnímané najmä cez maďarskú a rómsku menšinu. Rovnako sa výrazne zvyšuje miera nacionalizmu a xenofóbie, predovšetkým mladých ľudí, patriacim k väčšinovej spoločnosti.

  Počas 19. a 20.storočia bola skladba obyvateľstva regiónu oveľa pestrejšia, pričom práve menšiny (národnostné ale i etnické a náboženské) mali v mnohých aspektoch pozitívny vplyv na kultúrny, spoločenský ale i hospodársky vývoj regiónu.

  Cez portál približujeme práve tento pozitívny vplyv cez príklady spolužitia a aktivít jednotlivých národnostných menšín v regióne pričom premosťujeme tieto historické príbehy minulosti do prípadov kladného spolužitia v rámci zmiešaných komunít.

  Internetová aktívna prezentácia má za cieľ osloviť najmä mladých a aktívnych ľudí a jednak priniesť zaujímavé informácie z ich okolia a jednak ich motivovať vystúpiť z prostredia internetu pozrieť reálne miesta viažuce na seba reálne príbehy.

  Zároveň je portál platformou pre rozširovanie informácií o národnostne pestrej minulosti regiónu a to nielen cez odborné práce ale najmä v podobe tzv „oral history“ , ktoré sú mladej generácií bližšie.

  Logo_UV_SR

  Realizované s finančnou podporou Úradu vlády Slovenskej republiky – program Kultúra národnostných menšín 2015

  • bottovo5
  • dobsina4
  • drazice8
  • kokava6
  • revuca9
  • IMG_20151031_115442
  • slizke1
  • valice5
  Post Tagged with